TOP
สแกนแอปฯ xCashที่ร้านค้า รับแต้มเงินเพิ่ม รวมมูลค่า 300,000บาท

สแกนแอปฯ xCashที่ร้านค้า รับแต้มเงินเพิ่ม รวมมูลค่า 300,000บาท

แจกไม่อั้นได้เพิ่มทุกครั้ง สแกนแอปฯ xCashที่ร้านค้า รับแต้มเงินเพิ่ม รวมมูลค่า 300,000บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอปฯ xCashเท่านั้น
  • ขั้นต่่าในการรับแต้มเงินต้องมีมูลค่า 30บาทขึ้นไป
  • จ่ากัดสิทธิ์ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 100 สิทธิ์ตลอดรายการ
  • ระยะเวลาที่ร่วมโปรโมชั่น 10 เมษายน –31พฤษภาคม 2562
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลลัพธ์
การยืนยัน