TOP
ลด 20% ทุกวัน ไม่ต้องรอวันพุธ ก็ลด!! รับ e-Voucher S&P มูลค่า 100 บ. เหลือเพียง 80 บาท

ลด 20% ทุกวัน ไม่ต้องรอวันพุธ ก็ลด!! รับ e-Voucher S&P มูลค่า 100 บ. เหลือเพียง 80 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • 1 e-Voucher สามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  • จำกัด 800 สิทธิ์แรกเท่านั้น
  • ใช่ได้ที่ 133 สาขาที่ร่วมรายการและมีสัญลักษณ์แอปฯ xCash เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลลัพธ์
การยืนยัน