TOP
กล่องข้าวปันรัก

กล่องข้าวปันรัก

ทุกการซื้อสินค้าที่ TG FONE Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ และชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น xCash ตลอดเดือนมีนาคม เท่ากับร่วมบริจาคอาหารกลางวันผ่านโครงการ “น้ำพระทัย พระราชทาน” ของทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  xCash ร่วมกับ TG FONE และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ชวนลูกค้า xCash และ TG FONE มาร่วมส่งต่อความสุข และโอกาสดีดี ด้วยการให้กับโครงการ “กล่องข้าวปันรัก”

  1. ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยการซื้อสินค้าที่ร้าน TG FONE ทุกสาขา และชำระค่าสินค้าผ่านแอปฯ xCash เท่านั้น
  2. 1 Transaction โดยไม่มีขั้นต่ำ เท่ากับร่วมบริจาคมื้ออาหารกลางวันสำหรับคน 10 คน
  3. ระยะเวลาโครงการ 1 – 31 มีนาคม 2563
  4. หลังจบโครงการ ทาง xCash และ TG FONE จะรวบรวม Transaction ที่เกิดขึ้น แปลงเป็นมูลค่าเงินบริจาคเข้าโครงการ “น้ำพระทัยพระราชทาน” ซึ่งเป็นโครงการของทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ที่ช่วยบริจาคอาหารกลางวันให้กับคนยากไร้ คนขาดแคลน และคนเร่ร่อน
  5. วัน เวลา ในการบริจาคเลี้ยงอาหารกลางวัน ทาง xCash และ TG FONE จะประกาศให้ทราบภายหลังจบโครงการ
ผลลัพธ์
การยืนยัน